Användaravtal

Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) får ingen behandling av personuppgifter ske utan personens medgivande. Du, som representant för Leverantören, samtycker genom Din registrering på hemsidan, till att de personuppgifter Du lämnar till aBroker AB kommer att lagra och behandla de uppgifterna digitalt i aBrokers datasystem aMS, i överensstämmelse med det som stadgas i personuppgiftslagen. Användaren svarar för att de uppgifter som lämnas i samband med användandet av tjänsten är riktiga.

Uppgifterna kommer att användas för utskick om information för framtida uppdrag, letande av lämpliga uppdrag, för inbjudningar till aBrokers event gentemot Leverantören samt att upprätta uppdragsavtal, dels mellan aBroker AB och Slutkund, dels mellan aBroker AB och Leverantören.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. aBroker har en policy att inte skicka in en av Dig tillhandahållen CV utan Ditt medgivande.

Vid frågor kontakta aBroker på abroker@abroker.se eller telefon 010-207 95 00.