Vår affärsmodell

Vi har en öppen och transparent affärsmodell, där vi alltid informerar alla parter våra villkor.

Vi utgår från din kompetens och personlighet i vårt val. Vi har samma villkor för alla i varje enskilt uppdrag. Du behöver därför ej ”buda” för ett uppdrag.

Det gör oss oberoende i vårt val av konsult, då vi inte har några ekonomiska incitament att välja en viss konsult.