Vi förstår din förmåga

Våra erfarna säljare, med utvecklarbakgrund, sköter själva hela urvalsprocessen av konsulter. Detta för att vi ska kunna förstå din förmåga i form av kompetens och personlighet och samtidigt tydligt kunna förklara vad uppdraget går ut på.

Vi på aBroker vet att en viktig faktor för dig som konsult från enmans- eller fåmansbolag är att få intressanta uppdrag.