Att vara egen konsult

Många av de bästa konsulterna har under 2000-talet valt att starta eget eller gå ihop i fåmansbolag och trenden fortsätter. De stora flertalet för att få en större frihet i valet av uppdrag, att kunna arbeta med det som de brinner för samtidigt som de får bättre avkastning på sin kompetens.

Trygghet är en viktig aspekt och det är viktigt att det känns rätt när man tar steget Vår rekommendation är att använda en del av den högre intäkten du får för att sätta av pengar i bolaget för eventuellt sämre tider. När en buffert är skapad upplever de flesta att fördelarna överväger. Du har nu en ”buffert” som du själv disponerar.

Vi såg under den senaste finanskrisen att kunderna initialt avslutade uppdragen till de juniora konsulterna, medan de mer seniora konsulterna fick sitta kvar länge eller ofta under hela perioden. De traditionella konsultbolagen, blev så småningom tvungen att säga upp anställda.

Tyvärr innebar det också att vissa seniora konsulter som satt kvar länge i uppdrag under krisen, men precis fått ett uppdrag avslutat också blev tvungna att lämna bolaget. Det är ju förstås ingenting som bolagen ville, men de blev tvungna när de juniora ”använt” upp bufferten på bänken.

Trygghet betyder olika saker, det viktigaste är att du funderar över vad som känns bäst för dig.

Har du funderingar över hur det är att vara egen, komma i kontakt med någon som tagit steget eller vill diskutera, så hör gärna av dig till oss. Vi har över tusen konsulter i vårt nätverk av enmans- och fåmansbolag.

Kontakta oss på abroker@abroker.se eller via växeln 010-207 95 00.