Vi förstår dina behov

aBrokers seniora säljare, med egen verksamhets- och/eller utvecklarbakgrund, går igenom varje enskilt uppdrag med personen som har behovet.

Detta för att vi i grunden ska förstå vad uppdraget går ut på, vilka kompetenser och erfarenheter som önskas och prioriteras samt vilken personlighet som efterfrågas.

Vi är gärna bollplank i den här processen, då vi vet hur viktigt det är att just hitta rätt person. Samma säljare sköter sedan hela urvalsprocessen och presenterar kandidater för dig.