Stora förändringar i konsultbranschen

Historiskt sett så har stora konsultbolag erbjudit alla typer av konsulter, såväl experter som projektteam. Så ser det inte ut idag.

Trender

En stark trend det senaste decenniet har varit att många experter och många av de seniora konsulterna har valt att starta eget eller gå ihop i fåmansbolag. Samtidigt fokuserade de stora konsultbolagen på expansion genom att anställa stora mängder juniora och nyutexaminerade konsulter, i kombination med en satsning på outsourcing och internationalisering. 

En annan trend är att behovet av specialister har ökat, genom teknologiutvecklingen av systemutvecklingsverktyg och metodiker. Före år 2000 var huvuddelen av konsultbehovet några få programmeringsspråk och plattformar, medan det idag finns behov av specialister inom ett stort antal områden.

Utmaning att hitta rätt konsult

Dessa förändringar innebär att konsultköparna inte längre kan arbeta med några få stora konsultbolag utan behöver köpa konsulttjänster från många leverantörer, drivet både genom det fragmenterade utbudet men också genom det ökade behovet av experter.

Konsultköparens utmaning har därmed blivit allt mer komplex. De behöver upprätthålla kontakter med många bolag, och har en tung administration, då offerter och avtal hanteras från många aktörer.

Konsultmäklare etablerades under 2000-talets början för att vara en brygga mellan konsultköpare och små konsultbolag, hantera upphandling och kontrakt samt sköta administrationsarbete. Fokus var inledningsvis att hitta och förmedla konsulter från mindre bolag, men har efterhand övergått till bygga en organisation för att avlasta administration åt inköpsorganisationer.

Ökade krav på konsultförmedlare

Den allt starkare trenden mot behov av konsulter inom specialistområden skapar dock behov av en ny typ av erfaren konsultförmedling, som förstår kundens verksamhet och kan hjälpa konsultköparen att precisera och planera sitt behov, samt matcha detta mot rätt specialistkonsulter.

aBroker har skapas för att möta det nya behovet, att snabbt hitta rätt specialist eller nyckelkompetens . Vi erbjuder därför en unik tjänst på svensk marknad.